Vinterunderhåll & sandupptagning

Aureus utför vinterunderhåll i form av snöröjning,skottning samt halkbekämpning. Övervakning av taksnö och is. Vi erbjuder även sandupptagning på våren.