Vinterunderhåll & sandupptagning

 

Vi hjälper dig att erbjuda trygga uteförhållanden även vintertid.
Aureus Fastighetsservice utför vinterunderhåll för bostadsbolag, affärsfastigheter och industrier. Med vår moderna utrustning och maskinpark sköter vi snöröjning, snöskottning och halkbekämpning effektivt och snabbt. Vi kontrollerar också mängden snö och is på tak.
På våren erbjuder vi även sandupptagning.