Brandservice

Vi hjälper dig med brandsäkerheten. Aureus Fastighetsservice sköter brandlarmanläggningar samt utför månadstester av brandlarmanläggningar och sprinklersystem.

Vi kontrollerar också nödutgångar och deltar i brandsyner.